Stimați cetățeni ai orașului Sîngerei și satului Vrănești, primăria orașului Sîngerei vă aduce la cunoștință despre: Decizia Consiliului nr.8/31 din 22.01.2021 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021 pe teritoriul Primăriei Sîngerei.
Începând cu 25 aprilie 2014, APL sunt în drept, în funcție de posibilitățile și necesitățile UAT, să stabilească pe teritoriul administrat taxa pentru salubrizare. Subiecți ai impunerii la taxă, conform art. 290 lit. p) al CF, sunt persoanele fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu. Obiectul impunerii la taxă, potrivit art. 291 lit. p) al CF, îl constituie numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu. Organul împuternicit de APL calculează taxa ținând cont de baza impozabilă (numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcție de apartament și bloc sau casă la sol) și cota stabilită prin decizia Consiliului local.
În Decizia Consiliului Orășenesc nr.8/31 din 22.01.2021 sa hotărât: Pe teritoriul Primăriei Sîngerei taxa pentru salubrizare constituie 24 de lei anual pentru fiecare persoană fizică înscrisă la adresa declarată ca domiciliu. Conform Art. 296 din Codul Fiscal cu privire la Înlesnirile fiscale, vor fi scutiți de taxa pentru salubrizare persoanele care au atins vârsta de pensionare, copii până la 3 ani și persoanele care au grad de invaliditate sever.

Pentru conformitate consultați și:

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm?fbclid=IwAR3vC5KEUk7RYNHFisM-gVa_C9NhuHHY6ZUdoht3rhMpyC2r2xS-ZlYIn98#Articolul%20290

https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-i-punerea-n-aplicare-a-taxelor-locale-pentru-anul-2021-pe-teritoriul-primriei-sngerei-655292.html

Imprimare