AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE

Pentru a obține autorizația de construire, este nevoie să depuneți o cerere în acest sens utilizînd modelul de mai jos, sau varianta electronică a cererii ce poate fi descărcată la finele acestei pagini. 

Notă : Mărimea plăţii se stabileşte de către personalul de specialitate autorizat conform tarifelor stabilite .