AUTORIZAȚIA DE DESFIINȚARE

Pentru a obține autorizația de desființare, este nevoie să depuneți o cerere în acest sens utilizînd modelul de mai jos, sau varianta electronică a cererii ce poate fi descărcată la finele acestei pagini.