AUTORIZAȚIA PENTRU UNITĂȚI COMERCIALE

Pentru obținerea autorizației de amplasare și funcționare  e nevoie de prezentat  următoarele acte după caz (copii si original):

  • copia  extrasului din registru de stat
  • copia contractului de locațiune
  • copia de autorizație sanitare de funcționare
  • copia autorizației sanitar veterinară
  • copia contractului cu întreprinderea Municipala  Direcția Comunală, transportarea deșeurilor menajere