Ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la ajutorul social, nr.133-XVI din 13 iunie 2008 şi Hotărârii Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social” Casa Naţională de Asigurări Sociale este responsabilă de plata ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului. 

Plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează pentru luna precedentă de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar.

Sumele ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului nesolicitate de beneficiari în decurs de 6 luni consecutiv, Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei” le restituie lunar pe conturile corespunzătoare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Sumele ajutorului social şi ale ajutorului pentru perioada rece a anului stabilite şi restituite pe conturile corespunzătoare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale din cauza nesolicitării pot fi solicitate de beneficiar în decurs de 1 an din luna stabilirii.

 

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Sîngerei

Șef Direcție, Maria Huzun

tel. 0262 2 65 05

tel. 0262 2 61 98

Specialist în administrarea ajutorului social, Popușoi Svetlana

tel. 0262 2 68 57

Specialist în administrarea ajutorului material, Brașovschi Natalia

tel. 0262 2 60 22


Asistenți Sociali

Creciuman Marcela

tel. 0262 2 67 94


REGULAMENTUL cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social: