Prima Beneficii sociale și ajutoare Centrele de zi și plasament din teritoriul primăriei Sîngerei

Centrele de zi și plasament din teritoriul primăriei Sîngerei

Adresa: or. Sîngerei, str. B. Lăutaru 32

tel. 0262 2-86-52

director: Cojocaru Silvia

 

 

Actele necesare pentru a putea beneficia de serviciile centrului:

* certificat de naștere (copie)

* certificat ce confirmă gradul de dizabilitate (copie)

* buletinul de identitate a unui părinte (copie)

* adeverință medicală care atestă posibilitatea frecventării centrului

* cerere prin care părintele/îngrijitorul solicită admiterea în programul de activități desfășurate în centru.

 

Servicii acordate:

*servicii pentru dezvoltarea abilităților cognitive, de comunicare și comportament;

*servicii de recuperare/reabilitare;

*suport pentru incluziune educațională;

*consilierea membrilor familiei/ a îngrijitorilor;

*activităţi de petrecere a timpului liber;

*alimentare;

*orientare profesională;

*transport zilnic;

*servicii de recuperare la domiciliu (după caz)

* asistență socială

* consiliere psihologică

* kinetoterapie

* logopedie

* asistență medicală

* ludoterapie

* terapie prin dans

*asistență pedagogică

Adresa: or. Sîngerei, str. N. Testemițeanu 5

tel. 0262 2-28-20

director: Cucoș Nina, coordonator Hajevschi Ludmila

 

 

Actele necesare pentru a putea beneficia de serviciile centrului:

* certificat de naștere (copie)

* certificat ce confirmă gradul de dizabilitate (copie)

* buletinul de identitate a unui părinte (copie)

* adeverință medicală care atestă posibilitatea frecventării centrului

* cerere prin care părintele/îngrijitorul solicită admiterea în programul de activități desfășurate în centru.

 

Servicii acordate:

* asistență socială

* consiliere psihologică

* kinetoterapie

* logopedie

* asistență medicală

* ludoterapie

* alimentație

* instruire la domiciliu

Adresa: or. Sîngerei, str. Independenței 223

tel. 0262 2-46-93

director: Soltan Ana

 

Actele necesare pentru a putea beneficia de serviciile centrului:

* certificatul de naștere (original)

* adeverință medicală care atestă posibilitatea plasamentului în centru

* buletinul de identitate a părintelui (copie)

* caracteristica părinților de la locul de trai

* foaie matricolă eliberată de instituția educațională pe care a frecventat-o pînă la plasament

* evaluarea inițială a familiei copilului

* decizia de plasament eliberată de DASPF

 

Servicii acordate:

* găzduire, întreținere, alimentare copiilor rămași fără supraveghere părintească și a cuplului mamă-copil

* asistență socială

* consiliere psihologică

* asistență medicală

* ludoterapie

* alimentație

* reintegrare familială

* suport și asistență pedagogică

Adresa: or. Sîngerei, str. Independenței 56

tel. 0262 2-62-80, 0262 92-7-51

director: Filarovschi Natalia

 

Actele necesare pentru a putea beneficia de serviciile centrului:

* buletinul de identitate (copie)

* legitimația de pensionar/ invalid (copie)

* certificatul ce confirmă gradul de dizabilitate (copie)

* polița de asigurare medicală (copie)

* adeverință medicală care atestă posibilitatea frecventării centrului

* certificat despre mărimea pensiei (eliberat de CTAS)

* ancheta socială

* demers din partea APL către DASPF pentru a permite plasamentul în centru

 

Servicii acordate:

* asistență socială

* consultanță psihologică

* servicii de îngrijire medicală

* cantină socială

* plasament temporar

* reintegrare familială

* servicii sanitaro-igienice

* cercuri pe interese

Pentru deficiențe de vedere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY