PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÎRSTĂ

Pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă este necesar să depuneți personal o cerere, la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) prezentînd următoarele documente în original şi în copie:

 •  actul de identitate al solicitantului;
 •  carnetul de muncă;
 •  contractul de muncă;
 •  certificatul ce confirmă perioada stagiului de cotizare (în cazul prestării activităţii prin cumul);
 •  diploma de studii superioare la secţia de zi;
 •  livretul militar (după caz);
 •  certificatul de căsătorie;
 •  certificatul de naştere a copilului (după caz);
 • certificatul privind venitul asigurat în perioada din 1984 pînă la 1998 (certificatul de salariu);
 •  certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor;
 •  referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN şi SWIFT CODE) cu indicarea valutei în care să fie efectuat transferul.

 

CTAS (Casa Teritorială de Asigurări Sociale)

or. Sîngerei, strada E.Voinițchi, 2                                                             

Şef CTAS –  Victor Cereseu, tel. 2-47-40

Şef adjunct  – Chiforiuc Vera, tel. 2-43-48

Şef Direcţie calcul drepturi sociale – Dragan Elena, tel 2-42-44.