Comisia consultativă de specialitate pentru domeniile ecologie, maenajarea teritoriului, servicii comunale și igienă publică

1. Gherman Petru – președintele comisie

2.Vultur Vadim – secretarul comisiei

3. Dodul Valeriu

4. Lopotenco Romeo

5. Luca Tatiana

6. Lupașcu Dumitru

7. Guzun Veronica