Comisia pentru domeniile ecologiei, amenajarea teritoriului, servicii comunale şi igienă publică

1. Luca Tatiana- preşedintele comisiei

2. Nerpii Vasile – secretarul comisiei

3. Țîbîrnă Igor

4. Roșca Victoria

5. Timoftică Ivan