COMISIILE DE SPECIALITATE

COMISIA PENTRU DOMENIILE ECOLOGIEI, AMENAJAREA TERITORIULUI, SERVICII COMUNALE ŞI IGIENĂ PUBLICĂ

Comisia de specialitate pentru domeniile ecologie, amenajarea teritoriului, servicii comunale şi igienă publică e constituită din 5 membri inclusiv:

 • 1 Luca Tatiana președintele comisiei/ mebru PSRM 
 • 2 Nerpii Vasile secretarul comisiei PDM 
 • 3 Roșca Victoria membru PPPDA 
 • 4 Țîbîrnă Igor membru PP ȘOR 
 • 5 Timoftică Ivan membru   

COMISIA PENTRU BUGET ŞI FINANŢE

Comisia consultativă de specialitate pentru buget şi finanţe e constituită din 7 membri, inclusiv:

 • 1Guzun Eugeniu membru PPPDA 
 • 2Hadîrcă Anatolie membru PCRM 
 • 3Lopotencu Radu secretarul comisiei PP PUN 
 • 4Mocanu Tudor membru PDM 
 • 5Neaga Viorel președintele comisie  PLDM 
 • 6Onceanu Viorel membru  
 • 7Pleșca Alexandru membru PDM 

COMISIA PENTRU PROBLEME SOCIALE

Comisia consultativă de specialitate pentru problemele sociale (educaţie, ocrotirea sănătăţii, cultură, tineret, sport, păturile social vulnerabile, ordinea publică, etică şi legislaţie) e constituită din 5 membri inclusiv:

 • 1Cuznețova Carolina mebmru PSRM 
 • 2Druga Maria mebru PPPDA 
 • 3Hudoi Eudochia secretarul comisiei PP ȘOR 
 • 4Matveev Constantin membru PDM 
 • 5Șișcanu Ludmila președintele comisiei PDM 

Comisia consultativă de specialitate pentru domeniile economice, construcţii, transport, comunicaţii şi comerţ

 • 1Dodul Valeriu membru PPPDA 
 • 2Gherman Petru Președintele comisiei   
 • 3Guzun Veronica membru  
 • 4Lopotencu Romeo membru PSRM 
 • 5Luca Tatiana președintele comisiei/ mebru PSRM 
 • 6Lupașcu Dumitru membru  
 • 7Vultur Vadim secretarul comisiei PDM