SECRETARUL CONSILIULUI

Nume Prenume: Baciu Lucia

Studii: Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele RM

Date de contact:0262 2-34-06