Contacte și adrese utile

Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiției al R.M. , Oficiul Teritorial Sîngerei

or. Băți str. Moscova 13,

tel. 0(231) 27129

Ispecoratul Fiscal de Stat pe raionul Sîngerei

str. Independenței111

tel. 0(262) 2 26 90

Agenția Servicii Publice

Maria Condorachi

str. Independenței 95 bl.3,

tel. 0(262) 2 20 94

Î.M. Servicii Comunale Locative-Sîngerei

str. Independenței 124

tel. 0 (262) 2 60 91

Direcția de Documentare a Populației a MInisterului Tehnologiei Informaționale , Sîngerei

str. Independenței 100

tel. 0 (262) 2 10 00

Notarii Publici din or. Sîngerei

Biroul notarului Condorachi Olga, str. Independenței 89

tel. 0 (262) 2 35 51

Biroul notariului Horoșaia Galina str. Testemițeanu 3/6

tel. 0 (262) 2 20 76

Biroul notariului Panciuc Aurica str. Indpendenței 83/4/

tel. 0 (262) 2 38 26

Casa Teritorială de Asigurări Sociale

Ceresău Victor 

str. eugen Voinițchi 2

 tel.0262-2-47-40 (fax)

Centrul Medicilor de Familie

Tartacoschi Eleonora 

 tel. 0 (262)  2 26 62

Secţie administrativ-militară Sîngerei

Timofeev Olga

MD-6201

or.Sîngerei.

str.Testemiţeanu,9

sam.singerei@army.md

tel. 0 (262) 2 62 61

Politia Municipala

 Tarlapan Vitalie

str. Independenței 100, or. Sîngerei

 tel. 0 (262) 2 60 78