CCI a RM în dialog deschis cu autoritățile publice din regiunea Bălți

27

La data de 11 august 2021, președintele Camerei de Comerț și Industrie a RM (CCI a RM) Sergiu Harea a întreprins o vizită de lucru în regiunea Bălți. Programul a inclus o întrevedere la primăria municipiului Bălți cu președinții raioanelor Rîșcani, Glodeni, Fălești, Sîngerei și primarii orașelor Rîșcani, Glodeni, Fălești, Sîngerei.

Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea de mai departe a dialogului public – privat  constructiv, transparent și eficient cu Autoritățile Publice Locale în baza acordurilor de cooperare.

 

În cadrul întrevederii au fost discutate mai multe aspecte de colaborare, privind dezvoltarea potențialului economic al municipiului și regiunii Bălți, crearea unui sistem eficient de parteneriat public – privat și asigurarea unui mediu favorabil antreprenoriatului, ca:

 

  • promovarea producătorilor autohtoni prin organizarea expozițiilor și târgurilor regionale;
  • impulsionarea dialogului public – privat prin creșterea reprezentativității mediului de afaceri local la crearea și ajustarea cadrului de reglementare a activității antreprenoriale;
  • prestarea serviciilor de expertiză și evaluare, de certificare a originii și vămuirii mărfurilor/ bunurilor de către experții, evaluatorii și specialiștii sistemului „ Expertul CCI a RM”;
  • organizarea ediției a II-a a Forumului internațional investițional în anul 2022;
  • organizarea în comun cu secțiile economie, a concursului „Cel mai bun antreprenor din Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii”;
  • alte subiecte relevante de interes comun, care contribuie la dezvoltarea businessului din teritoriu.

La întrevedere au participat președinții raioanelor: Fălești – Sergiu Fîntîna, Rîşcani – Vasile Secrieru, Glodeni –  Ion Cojocari, vicepreşedintele raionului Sîngerei  – Tudor Tutunaru şi primarii oraşelor: Glodeni – Stela Onuțu,  Sîngerei –  Arcadie Covaliov,  Făleşti – Alexandr Severin.

Imprimare