IMPOZITUL PE BUNURI IMOBILIARE

Impozit pe bunuri imobiliare, impozitul funciar

Subiectii impunerii:

1. Proprietarii bunurilor imobiliare;

2. Detinatorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare de pe teritoriul RM ce se afla in proprietate publica a statului sau in proprietarea unitatilor administrativ-teritoriale si arendasii care arendeaza un obiect al impunerii proprietate privata, daca contractul de arenda nu prevede altfel.