TAXA DE ORGANIZARE A LICITAȚIILOR / LOTERIILOR

Taxa de organizare este de cota – 0,1% din venitul din vînzări.

   Baza impozabilă:      Venitul din vînzări a bunurilor declarate la licitaţii sau

valoarea biletelor de loterie emise.