TAXA DE PIAȚĂ

Plătitori ai taxei de piaţă sînt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-administrator al pieţii.
Obiectele impunerii şi baza impozabilă este suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţii.
Mărimea taxei anuale  este  de 8 lei/m2.
Agenţii economici prin intermediul cărora se percepe taxa de piaţă, întocmesc de sine stătător darea de seamă. Şi prezintă Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial trimestrial pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. 
Responsabilitatea pentru corectitudinea încasării şi plenitudinea vărsări la buget a taxei de piaţă revine agentului economic care administrează piaţa