Taxa pentru parcare

Plătitori ai taxei pentru parcare sînt agenţii economici care oferă servicii de parcare în locuri speciale amenajate şi rezervate. Locuri special amenajate şi rezervate se consideră parcajele şi parcările cu plată.
        Atribuirea locurilor special amenajate la parcaje şi parcări se efectuează conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 672 din 19 iunie 1998 „ Cu privire la parcaje şi parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova”.
        Mărimea taxei pentru parcare se stabileşte în mărime de 6 lei m2 de parcare.
De înlesniri la taxa pentru parcarea autovehiculelor se folosesc:
        a) persoanele cu aparatul locomotor dereglat, care folosesc autoturisme cu dirijare manuală.
        Agenţii economici prin intermediul cărora se percepe taxa pentru parcarea autovehiculelor întocmesc, de sine stătător, darea de seamă. Darea de seamă se prezintă Inspectoratului Fiscal de Stat trimestrial, pînă la ultima zi a lunii următoare după perioada de gestiune.
        Transferarea taxei percepute la bugetul local se efectuează în termenii stabiliţi pentru prezentarea dării de seamă.
        Responsabilitatea pentru corectitudinea încasării şi plenitudinea vărsării la buget a taxei pentru parcarea autovehiculelor revine agentului economic care administrează parcarea sau parcajul.