Î.M.”D.P.G.C.L.” gospodăria comunală

Întreprinderea Municipală ” Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe din Sîngerei ”, și prescurtat ”Î.M. DPGCL” Sîngerei ( în continuare- Întreprindere Municipală).

Întreprinderea Municipală este persoană juridică care desfășoară activitatea de întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale, transmise ei în administrare și/sau ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activității economico – financiare.

Fondatorul întreprinderii : Consiliul orășenesc Sîngerei, sediul: Republica Moldova or. Sîngerei , str. Independeței 124 MD-6201

 Particularitățile funcționării și încetării activității întreprinderii municipale sunt stabilite de Legea Republicii Moldova privind întreprinderea de stat și întreprinder4ea municipală Nr.246 din 23.11.2017, de alte acte normative și de prezentul statut.

Întreprinderea este creată pe un termen nelimitat.

Întreprinderea poartă răspundere pentru obligațiile sale împreună cu toate bunurile ce le deține cu drept de proprietate.

Întreprinderea este constituită și are dreptul de persoană juridică de ziua înregistrării ei de către stat.

Întreprinderea se individualizează prin numărul de identificare de stat ( IDNO 1004602008368)

Întreprinderea este fondată și dotată cu bunuri de către Fondator, deține bilanț propriu, ștampilă cu denumirea sa, cont de decontare, conturi in bănci, adresa poștală și alte rechizite necesare, prevăzute de Legislația Republicii Moldova.

Întreprinderea nu poate fi fondator al societății comerciale.

Întreprinderea este constituită în baza decizii Consiliului orășenesc Sîngerei nr.8/4 din 20 octombrie 2004 „Cu privire la reorganizarea întreprinderii de Stat Direcția de Producere a Gospodăriei Comunale și de Locuințe în Întreprindere Municipală cu adoptarea Statutului listei personalului scriptic și conformării directorului.

În temeiul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea întreprinderilor locative-comunale în proprietate publică a unităților administrative-teritoriale nr 439 din 10.05.2000, legii privind administrarea publică nr.123-XV 18.03.2003 Art.18(2) litera  ”r„.

Întreprinderea a fost înregistrată la Î.S. Camera Înregistrări de Stat la data de 16.09.1992. sub numărul MD0049230.

Întreprinderea se înregistrează, în mod stabilit, de către Agenția Servicii Publice.

În activitatea sa Întreprinderea se conduce de legislația Republicii Moldova și hotărîrele Guvernului Republicii Moldova , ale Ministerelor, altor autorități administrative centrale, ale autorităților administrației  publice locale și de statutul său.

Scopul întreprinderii este prestare calitativă a serviciilor publice de gospodărie comunală către consumatori, necesare pentru satisfacerea cerințelor Fondatorilor.

 

Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii:

Întreprinderea desfășoară următoarele genuri principale de activitate:

1.Prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală persoanelor fizice și juridice;

2.Asanarea și îndepărtarea gunoaielor, salubritate și activități similare;

3.Amenajarea, plantarea și întreținerea gazoanelor, parcurilor, cimitirilor, spațiilor verzi, retezarea copacilor și gardurilor vii;

4.Costrucții inginerești civile.

5.Alte lucrări de utilarea a clădirilor.

6.Lucrări de lăcătușărie.

7.Elibereză populației orașului certificatele solicitate.

Date de contact

 

 Directorul – Bolohan Vitalie  tl.069702607

 Contabil șef – Gadîrcă Nina tl. 026226190

 Dispeciratul serviciului de urgență tl. 026225021

 e-mail : imdpgcl@mail.ru