Î.M.”Piața Comercială”

Întreprinderea Municipală Piața Comercială Sîngerei și prescurtat „ÎM Piața Comercială Sîngerei numită în continuare „ Întreprindere” este constituită în baza proprietății și se subordonează Consiliului local Sîngerei cu scopul îmbunătățirii administrării bunurilor ce aparțin organului administrativ local și se conduce în activitatea sa de Legea cu privire la administrația publică locală 123-XV din 18.03.2003, Legile și Hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul local și dispozițiile primarului.

Denumirea întreprinderii

Întreprinderea Municipală Piața Comercială Sîngerei, prescurtat ÎM Piața Comerciala Sîngerei.

Sediul înregistrării  Întreprinderii

MD-6201, Republica Moldova, Raionul Sîngerei, or. Sîngerei, str. Independenții 124.

Locul desfășurării activității Întreprinderii

MD-6201,Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Boris Glavan 8

Întreprinderea se individualizează prin numărul de identificare de Stat-IDNO 1004602002403 și este înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova din data de 24 martie 2004.

Scopul Întreprinderii

Este colectarea taxei de piață de la persoanele fizice și juridice, care activează în piața comercială Sîngerei.

Întreprinderea Municipală are statut de persoană juridică.

Întreprinderea Municipală activează în baza legilor și actelor normative existente pe teritoriul Republicii Moldova și a Statutului întreprinderii.

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

Consiliul Întreprinderii este constituit din bunurile transmise de Fondator, cu drept de gestiune economică și bunurile obținute în urmă activității.

Întreprinderea este obligată să asigure păstrarea, folosirea și utilizarea rațională și eficientă a bunurilor deținute.

Întreprinderea efectuează regulat evidența atît contabilă cît și statistică a rezultatelor activității sale și le prezintă organelor abilitate.

 

Date de contact

Directorul – Gramaciuc Maia 067559275

Contabil șef – Eugenia Cașcaval tel. 079944035