Î.M.”Termogrup servicii”

Denumirea completă: Întreprinderea Municipală ” TERMORUP SERVICII

Forma juridică de organizare : Întreprindere municipală

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1010602004570

Data înregistrării de stat : 30.09.2010

Sediul: MD-6201,str. Independenții, 124,0r. Sîngerei,Republica Moldova

 

Obiectul principal de activitate:

1.Producția energiei termice de centrele termice independente 

2.Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice

3.Operațiuni de mecanică generală

4. Producția și distribuția combustibilului gazos

5.Instalarea, repararea și întreținerea altor mașini cu destinație specială

6.Distribuția și comercializarea combustibilului gazos prin conducte

Date de contact:

Administrator interimar Bobescu Vasile: tl 069366551