👏 Primăria orașului Sîngerei înștiințează licitație după cum urmează urmatoarele terenuri :
1) Lot de teren din domeniul APL destinația – agricol, modul de folosință – agricol, S- 35,0759 ha, cod cadastral 7401408.308, prețul inițial – 167500 lei. Terenul de arendă – 5 ani.
2) Lot de teren din domeniul APL, destinația – agricol, modul de folosință – agricol, S – 34,810 ha, cod cadastral 7401407.070, prețul initial – 147350 lei. Termen de arendă – 5 ani. Contractul cu câștigătorul licitației se va încheia după încetarea anului agricol 2024.
Taxa de participare pentru fiecare obiect : 600 de lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice, se va achita la contul IBAN MD42TRPDAO371210B03543AB, c/f 1007601002223.
Acontul de 10% din prețul initial se va chita la contul IBAN MD42TRPDAO371210B03543AB, c/f 1007601002223.
Termenul- limită de depunere a cererilor de participare este data de 19.04.2024, ora 16:00.
Informații la telefon: 0(262)21344 sau 0(262)22480.
Imprimare