Stimați cetățeni!

Astăzi, avem deosebitul prilej de a celebra aniversarea Legii Supreme a țării noastre – Constituția Republicii Moldova.

Ziua Constituției este o ocazie prielnică de a sărbători democrația noastră. În acest an, consemnăm 27 de ani de la adoptarea Constituției care a pornit de la principiile exprimate în Declarația de Independență a țării.

Odată cu adoptarea Constituției au fost puse bazele instaurării democrației și a statului de drept în Republica Moldova. Principiile și valorile consfințite în Legea Supremă exprimă aspirațiile poporului nostru, râvnirile care garantează armonia socială a cetățenilor și promovează drepturile și libertățile fiecărui cetățean în parte.

Totodată, Constituția este baza juridică a întregii legislații, ea reprezintă reperul de căpătâi pentru aprecierea faptelor juridice și constituie una din vocile decisive în realizarea actului de justiție. Este prioritar ca activitatea autorităților din domeniul legislativ, judecătoresc și executiv să fie orientată și coordonată de valorile fundamentale înscrise în Constituție. Respectarea prevederilor din Legea Supremă fiind de o importanță vitală pentru un stat de drept consolidat și o societate democratică prosperă. Astfel, vom contribui la asigurarea respectării drepturilor și libertăților omului, la consolidarea democrației și la încurajarea progresului social.

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 27-a aniversări a Constituției, în numele Administrației Publice Locale de nivelul întîi al orașului Sîngerei, adresăm tuturor cetățenilor Republicii Moldova un sincer „La mulți ani!” cu urări de pace și prosperare!

Imprimare