REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL SÎNGEREI

PRIMĂRIA ORAŞULUI SÎNGEREI

 

MD-6201, or.Sîngerei

str.Independenţei,124

tel. fax( 262 ) 2-24-80

     e-mail: primaria.singerei@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nr. 05-12 / 07  

La data 21.01.2020

 

                                                                         AVIZ!       

         Primăria orașului Sîngerei  anunţă desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători: Sîngerei  – Vrănești, la data de 06.03.2020,  pe adresa or. Sîngerei, str. Independenței 124.

         La concurs pot participa persoane fizice și juridice, titulari de licență pentru genul de activitate ,,Transportul auto de călători în folos public ”. Cererile de participare la concurs se vor depune la Primăria or. Sîngerei, pînă pe data de 05.03.2020, conform anexelor la Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006.

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe pagina web a Primăriei or. Sîngerei: www.primariasingerei.md

Informații suplimenare la tel. 0262 26760, e-mail: primaria.singerei@mail.ru

Solicităm publicarea avizului doar în limba română.

 

Primarul orașului Sîngerei                                           Arcadie COVALIOV

 

 

Comunicat Informativ

 Cu privire la desfășurarea concursului

 pentru atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători

Comisia privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul Primăriei or. Sîngerei, anunţă desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători: Sîngerei- Vrănești, la data de 06.03.2020,  pe adresa or. Sîngerei, str. Independenței 124.

La concurs pot participa persoane fizice și juridice, titulari de licență pentru genul de activitate ,,Transportul auto de călători în folos public ”. Cererile de participare la concurs se vor depune la Primăria or. Sîngerei, pînă pe data de 06.03.2020, conform anexelor la Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006.

La concurs nu sînt admişi agenţii transportatori:
a) care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele atribuite anterior;
b) în actele cărora au fost depistate date eronate sau incomplete(lipsesc).

Persoana de contact:

Cucoș Andrei, viceprimar, tel .026226760, 069169480

 

 

Primarul orașului Sîngerei                                           Arcadie COVALIOV

Imprimare