REPUBLICA MOLDOVA

   RAIONUL SÎNGEREI

PRIMĂRIA ORAŞULUI SÎNGEREI

MD-6201, or.Sîngerei

str.Independenţei,124

tel.( 262 ) 2-17-77 ,fax 2-24-80

e-mail: primaria.singerei@mail.ru

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

СЫНДЖЕРЕЙСКИЙ  РАЙОН

ПРИМЭРИЯ  ГОРОДА

СЫНДЖЕРЕЙ

МД-6201.гор.Сынджерей

ул. Индепенденцей.124

тел.( 262 ) 2-17-77, факс 2-24-80

 

 

 

 Nr. 3341 din 31.07.2020

 din  14/2 -09/255 din 22.07.2020              

 

Dlui Serghei PU$CUTA

Viceprim-Ministru

Ministerul Finan{elor

al Republicii Moldova

 

 

Cu "referire la demersul  Dvs. cu nr. l4/2-091255 din 22.07.2020, Vă comunicăm următoarele :

1. Primăria orașului Sîngerei a fost informată de către o persoană fizică verbal, la finele lunii noiembrie 2019, despre faptul că acționează în calitate de aplicant la proiectului 1 HARD/21/60,,Cucuteni Heritage în Moldova: valorisation în sustainabile tourism" și a fost selectată la etapa 1și 2;

2. Primăria orașului Sîngerei nu dispune de documentația care a fost depusă la etapa 1 și 2, cît și lista documentelor care urma să fie prezentată la etapa3-a;

 3. O parte din documente care urmau să fie prezentate pentru etapa a 3-a de evaluare necesitau un timp mai îndelungat de elaborare, deoarece Primăria orașului Sîngerei nu este proprietar a terenurilor unde urmau să fie amplasate construcțiile stipulate în proiect. În acest caz a apărut necesitatea de exprorpiere terenurilor pentru cauzdă de utilitate publică;

4. Certificatul de urbanism pentru proiectare, proiectul de execuție și autorizația de construire puteau fi eliberate de către APL numai în cazul în care APL era proprietar asupra terenurilor unde urmau să fie amplasate construcliile stipulate în proiect;

5. Primăria orașului Sîngerei la finele anului 2019 avea datorii de 3 mln. lei.

 

 

Primarul or. Sîngerei                                                       Arcadie  COVALIOV

 

 

Imprimare