Mediator comunitar

 Serviciul Mediator comunitar

Mediatorul comunitar este un element de bază în stabilirea dialogului și a încrederii.

În data de 12.12.2018 în incinta primăriei a fost inclus în statele de personal al aparatului primarului funcția de mediator comunitar. Scopul general al funcției constă în intermedierea și îmbunătățirea comunicării dintre beneficiari și prestatorii de servicii publice, autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi , instituțiile de stat competente.

Mediatorul comunitar identifică familiile sociale-vulnerabile de etnie romă și necesitățile acestora, facilitează evaluarea lor și coordonează accesul acestora la serviciile existente de asistență socială, medicale, educaționale etc., pentru a depăși perioada de dificultate, pentru a soluționa problemele identificate sau a obține un sprijin adecvat pentru beneficiari de etnie romă.

Numărul beneficiarilor de etnie romă din orașul Sîngerei

1Preșcolari 2-6   ani 45 copii
2Ciclu primar 7-10  ani50 elevi
3Ciclu gimnazial 11-16  ani 40 elevi
4Adulți 18-60 ani335 persoane
5Pensionari63-88 ani51 persoane
6Persoane cu grad de invaliditate22-75 ani38 persoane

 

 Date de contact 

 

Mediator comunitar Mirciu Victor

Telefon de contact:

servici: 0262 2-14-17

 mobil: 069728376