Mediator comunitar

 Serviciul Mediator comunitar

Mediatorul comunitar este un element de bază în stabilirea dialogului și a încrederii.

În data de 12.12.2018 în incinta primăriei a fost inclus în statele de personal al aparatului primarului funcția de mediator comunitar. Scopul general al funcției constă în intermedierea și îmbunătățirea comunicării dintre beneficiari și prestatorii de servicii publice, autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi , instituțiile de stat competente.

Mediatorul comunitar identifică familiile sociale-vulnerabile de etnie romă și necesitățile acestora, facilitează evaluarea lor și coordonează accesul acestora la serviciile existente de asistență socială, medicale, educaționale etc., pentru a depăși perioada de dificultate, pentru a soluționa problemele identificate sau a obține un sprijin adecvat pentru beneficiari de etnie romă.

Numărul beneficiarilor de etnie romă din orașul Sîngerei

1 Preșcolari  2-6   ani  45 copii
2 Ciclu primar  7-10  ani 50 elevi
3 Ciclu gimnazial  11-16  ani  40 elevi
4 Adulți  18-60 ani 335 persoane
5 Pensionari 63-88 ani 51 persoane
6 Persoane cu grad de invaliditate 22-75 ani 38 persoane

 

 Date de contact 

 

Mediator comunitar Mirciu Victor

Telefon de contact:

servici: 0262 2-14-17

 mobil: 069728376