Organigrama primăriei

 

     Covaliov Arcadie    0(262)2 17 77    Primar
     Cucoș Andrei    0(262)2 67 60    Viceprimar
     Baciu Lucia    0(262)2 34 06    Secretara Consiliului Orășenesc
     Afanasiev Galina    0(262)2 13 44    Jurist
     Panciuc Elena    0(262)2 35 76    Contabil-șef
     Dobrojan Svetlana    0(262)2 67 37    Contabil
     Crihan Liliana    0(262)2 18 34    Contabil pentru planificare
     Coroșan Nina    0(262)2 67 37    Contabil
     Daraban Svetlana    0(262)2 18 34    Contabil
     Bologan Veronica    0(262)2 18 34    Contabil
     Cucoș Eugenia    0(262)2 18 37    Perceptor Fiscal
     Hmeli Maria    0(262)2 18 37    Perceptor Fiscal
     Cocieru Gheorgie    0(262)2 64 91    Arhitect
     Borș  Ion    0(262)2 67 75    Inginer Cadastral
     Popescu Oleg    0(262)2 64 91    Specialist constructii,drumuri
     Bucur Ana    0(262)2 15 80    Specialist tineret și sport
     Codreanu Ana    067111355    Specialist relații cu publicul
     Staci Natalia    0(262) 2 10 01    Specialist CIPS
     Negrii Viorica    0(262)2 10 01    Secretar Administrativ
     Arama Cristina    0(262)2 24 80    Secretara conducatorului
     Tabarcea Ana    0(262)2 67 94    Asistent Social
     Lupan Olga    0(262)2 67 94    Asistent Social
     Raponică Victoria    0(262)2 14 81    Dactilograf
     Doga Igor———————–    Șofer

 

STAT personal – funcţie publică -organigrama.doc