Primarul or. Sângerei

Curriculum vitae

A r c a d i e  C o v a l i o v

născut la 29 august 1965, or. Ungheni

 

  1. Studi

 

 

1972 – 1982

elev, Şcoala Medie din Ungheni

1982 – 1988

student, Universitatea de Medicină şi Farmaceutică                                              “N. Testemiţianu”, Facultatea generală.

 

II. Experienţă profesională

 

 

2002 – 2019

şeful serviciului dermato-venerologic, Spitalul Raional Sîngerei,    

Medic dermato-venerolog, categorie superioară.

 iunie 2009-2012

Director  al Centrului de zi şi plasament pentru oameni în etate şi adulţi cu disabilităţi „Agape”, ales de Consiliul Raional Sîngerei.

2006 – 2009

Manager de proiect, preşedinte al Agenţiei de implementare a proiectului  Centru de zi şi plasament pentru oameni în etate şi adulţi cu disabilităţi „Agape”, Secţia asistenţă socială şi protecţia Familiei, Consiliul raional Sîngerei, finanţat de Banca Mondială prin FISM în Moldova.

 

 

1995 – 1999

şeful sectiei si a serviciului dermavenerologic SCR Sângerei.

1990 – 1999

medic dermatovenerolog, SCR Sângerei.

1989 – 1990

medic-dermatovenerolog, SCR Dubăsari, şef de secţie şi de serviciu.

1988 – 1989

medic-intern, Dispensarul Dermato-Venerologic Republican.

     

 

III. Specializări şi stagieri profesionale

 

 

 

 

2008, aprilie

Cursuride instruire în vederea utilizării compiuterului, pentru procesarea datelor în Sistemul de Monitorizare şi  Evaluare a ITS (SIME HIV/SIDA şi ITS), organizat de Centrul Naţional de Managment în Sănătate.

2007

Specializare în „Imunologia dermatologică-bolile alergice imune şi autoimune”, or. Chişinău

2005

Stagiere în „Dermatologie estetică”, or. Chişinău

2003, mai

Participant al „Forumului cunostintelor 2003” la Minsk, organizat de Banca Mondiala.                                                                                                                                               

2002,

mai

 

Participant al “Forumului cunoştinţelor 2002” şi al Cursului de instruire „Parteneriatul social – o cale spre succes”, organizate de Banca Mondiala la Kiev.                                

2000

Specializare „Actualităţi în  dermatovenerologie” pe baza facultăţii de perfecţionare a medicilor din or. Chişinău

1992, septembrie,

octombrie                              

Stagiere în dermatovenerologie pe tema Metodele contemporane de diagnostică şi tratament a bolilor de piele şi venerice”

     

 

 

 

IV. Activităţi de propagare a cunoştinţelor şi de sensibilizare publică privind BST şi HIV/SIDA

 

 

 

2009, 2011, 2013

Lunile octombrie- 01 decembrie

 

 

 

2008 martie-aprilie

„CASTITAS”, în parteneriat cu Consiliul raional Sîngerei, Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport Sîngerei, Spitalul Raional şi Biserica Ortodoxă din Moldova realizează Maratonul raional „Pentru sănătatea tinerilor” Anti-SIDA, BST, narcomanie şi ANTI– trafic de fiinţe umane.

 

„CASTITAS”, în parteneriat cu Consiliul raional Ungheni, Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport Ungheni, Spitalul Raional, Centrul medicilor de Familie Raional şi  Biserica Ortodoxă din Moldova realizează Maratonul raional „Pentru sănătatea tinerilor” Anti-SIDA, BST, narcomanie şi ANTI– trafic de fiinţe umane.

2007

„CASTITAS”, în parteneriat cu Consiliul raional Sîngerei, Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport Sîngerei, Spitalul Raional şi Biserica Ortodoxă din Moldova realizează Maratonul raional „Pentru sănătatea tinerilor” Anti-SIDA, BST, narcomanie şi ANTI– trafic de fiinţe umane.

2003 – 2004

„CASTITAS” devine învingător al Concursului ideilor inovatoare a ONG-urilor din Belarus, Moldova si  Ucraina “Întărirea rolului comunităţilor pentru  îmbunătăţirea calităţii vieţii” organizat de Banca Mondiala la Minsk, cu proiectul „Prin efortul  comunităţii spre o viaţă mai sănătoasa si  mai buna.” pe care l-a implementat cu succces în judeţele CHIŞINĂU, BĂLŢI.

2001– 2002                          

 

„CASTITAS” realizeaza proiectul finantatat de Banca Mondială şi UNICEF  «„FERICIŢI CEI SĂRACI…”- Reducerea sărăciei in localităţile rurale ale judeţelor  Chişinău, Bălţi, prin păstrarea şi dezvoltarea capitalului uman.»

2000

oct.-dec.

Preşedinte ONG Asociaţia Naţională pentru Sănătatea Familiei „CASTITAS” în parteneriat cu prefectura mun. Chişinău realizeaza un maraton de informare, educare, profilaxie şi combatere Anti-SIDA, Anti- Drog, Anti infecţii sexual transmisibile cu deviza „Pentru sănătatea Familiei” in mun. Chisinau, finanţat de UNICEF, Lukoil Moldova, VITANTA.

1998, iulie,

1999

Preşedinte ONG „Centrul INFO-SIDA” realizeaza proiectul finanţat de Banca Mondială, PNUD şi Fundaţia SOROS „Crearea unui centru permanent de educaţie şi informare complexă a populaţiei în domeniul BST şi lansarea primei faze de activităţi în zonele rurale ale judeţului Bălţi”.                                                                                               

1997, 1998

Participant şi învingator la Concursurile de propagare în                                              masă a măsurilor ANTI-SIDA pe parcusul anilor 1997,                                              1998 organizate de Ministerul Ocrotirii Sănătăţii a R.                                               Moldova, CNŞPIE – Centrul SIDA, Programul                                               Naţiunilor Unite  (ONU-SIDA).

V. Activitate publică-politică – Consilier Raional 2011-2015, Consilier Raional, Orășănesc 2015-2019. Primar or. Sîngerei 2019 – prezent.

VI. Starea socială        căsătorit, un copil.

VII. Domiciliul: or. Sângerei, str. Hâjdeu nr. 23,

Mob.0602333384  E-mail: covaliov.arcadie1@gmail.com