Programul local de eficiență energetică

           Metodologie pentru elaborarea PLEE si PLAEE

          În prezenta lucrare sunt descrise etapele parcurse pentru elaborarea şi implementarea Programului Local de Eficienţă Energetică (PLEE) şi a Planului Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice (PLAEE). Aceste documente sunt destinate Administraţiei Publice Locale Sîngerei. PLEE şi PLAEE elaborate pentru oraşul Sîngerei vizează cresterea eficienţei energetice numai la consumatorii municipali gospodăriţi de APL, respectiv clădirile publice şi iluminatul public.

Programul local de eficientea energetica.docx