ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A  CONSILIULUI ORĂȘENESC SÎNGEREI

VA AVEA LOC LA DATA DE 21.12.2023  ORELE 15.00

ORARUL ȘEDINȚELOR COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

18.12.2023 –  orele 15.00Comisia consultativă  de specialitate pentru  domeniile economie, buget și finanțe         

 1. Mocanu Tudor- președintele comisiei

2.Melinte Nicolae-secretarul comisiei

3.Bîrsanu Constantin

4.Guzun Veronica

5.Luca Tatiana

6.Balan Tudor

7.Gramă Vasile

 

Chestiunile care vor fi examinate în cadrul sedințelor comisiilor de specialitate:

 1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei. Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului orășenesc.
 2. Privind modificarea Deciziei nr. 6/6 din 21.12.2022,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2023 în a doua lectură”. Raportor Daraban Svetlana, specialist principal.
 3. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024.Raportor:Elena Furtună, contabila-șefă, coraportor-Staci Natalia, specialist superior.
 4. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2024. Raportor Hmeli Maria,specialist superior.
 5. Cu privire la aprobarea impozitului cu privire la pășuni și fînețe pentru anul 2024. Raportor:Hmeli Maria, specialist superior.
 6. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2024 în prima lectură. Raportor: Daraban Svetlana, specialist principal.
 7. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2024 în a doua lectură. Raportor: Daraban Svetlana, specialist principal.
 1. Cu privire la acordarea premiului anual. Elena Furtună, contabila-șefă
 2. Cu privire la instituirea comisiei de licitație „cu strigare”.Raportor:Baciu Lucia, secretarul    consiliului orășenesc.

 

19.12.2023 –  orele 15.00– Comisia consultativă de specialitate pentru domeniile construcții, arhitectura, administrarea bunurilor,transport și comunicații

 1. Dumbravă Ion- secretarul comisiei

2.Budeanu Anatolie- președintele comisiei

3.Timoftică Ivan

4.Bulat Alexandru

5.Bîrsanu Constantin

6.Luca Vasile

7.Grăjdieru Valentin

 1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei. Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului orășenesc.
 2. Privind modificarea Deciziei nr. 6/6 din 21.12.2022,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2023 în a doua lectură”. Raportor Daraban Svetlana, specialist principal.
 3. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2024 în prima lectură. Raportor: Daraban Svetlana, specialist principal.
 4. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2024 în a doua lectură. Raportor: Daraban Svetlana, specialist principal.
 5. Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil cu număr cadastral 7401515.117.01. Raportor: Cocieru Gheorghi, arhitect-șef
 6. Cu privire la corectarea erorilor de indentificare a titlurilor de autentificare a dreptului deținătorilor de teren. Raportor: Borș Ion, specialist superior
 7. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea la IP,, Agenția Servicii Publice”. Raportor: Borș Ion, specialist superior.
 8. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă individuală de locuit. Raportor: Borș Ion, specialist superior.
 9. Cu privire la trecerea bunului imobil din domeniul public în domeniul privat al orașului Sîngerei. Raportor Borș Ion, specialist superior.
 10. Cu privire la aprobarea formării prin separare a bunurilor imobile și înregistrarea lor. Raportor: Borș Ion, specialist superior.
 11. Cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea Publică a Primăriei or. Sîngerei în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesară susținerii acestora. Raportor: Borș Ion, specialist superior.
 12. Cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea Publică a Primăriei or. Sîngerei în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesară susținerii acestora. Raportor: Borș Ion, specialist superior.
 13. Cu privire la vînzarea -cumpărarea terenului aferent obiectului privat cu număr cadastral 7401509.065.Raportor: Borș Ion, specialist principal.
 14. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului cu număr cadastral 7401517.210.Raportor: Borș Ion, specialist principal.
 15. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT Sîngerei. Raportor: Borș Ion, specialist superior.
 16. Cu privire la inițierea prin separare a bunului imobil.Raportor: Borș Ion, specialist superior.
 17. Cu privire la instituirea comisiei privind cercetarea prealabilă pentru declararea utilității publice de interes local a terenurilor proprietate privată. Raportor: Borș Ion, specialist superior.
 18. Cu privire la expunerea la licitație publică ,,cu strigare”a bunului imobil cod cadastral 7401408.308. Raportor: Borș Ion, specialist superior.
 19. Cu privire la expunerea la licitație publică ,,cu strigare”a bunului imobil cod cadastral 7401407.070. Raportor: Borș Ion, specialist superior.
 20. Cu privire la instituirea comisiei de licitație „cu strigare”.Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului orășenesc.

 

20.12.2023-orele 15.30– Comisia consultativă de specialitate pentru domeniile ecologie, amenajarea teritoriului, servicii comunale și igienă publică

1.Bajereanu Olga-președintele comisiei

2.Duca Ludmila

3.Cerchez Nadejda

4.Stepanov Anastasia-secretarul comisiei

5.Onceanu Viorel

 

 1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei. Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului orășenesc.
 2. Privind modificarea Deciziei nr. 6/6 din 21.12.2022,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2023 în a doua lectură”. Raportor Daraban Svetlana, specialist principal.
 3. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2024 în prima lectură. Raportor: Daraban Svetlana, specialist principal.
 4. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2024 în a doua lectură. Raportor: Daraban Svetlana, specialist principal.
 5. Cu privire la instituirea comisiei de licitație „cu strigare”.Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului orășenesc.

 

 

20.12.2023 –  orele 14.00- Comisia consultativă de specialitate pentru domeniile educație, protecție socială, activități social-culturale,sănătate publică, ordinea publică, etică şi legislaţie

1.Roșca Victoria-președintele comisiei

2.Matveev Constantin-secretarul comisiei

3.Nichitișin Raisa

4.Cuznețov Carolina

5.Podgurschi Vadim

 

1          Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier  în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei. Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului orășenesc.

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 6/6 din 21.12.2022,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2023 în a doua lectură”. Raportor Daraban Svetlana, specialist principal.
 2. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2024 în prima lectură. Raportor: Daraban Svetlana, specialist principal.
 3. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2024 în a doua lectură. Raportor: Daraban Svetlana, specialist principal.
 4. Cu privire la atribuirea lemnelor de foc familiilor socialment vulnerabile.Raportor:Cucoș Andrei, viceprimar.
 5. Cu privire la instituirea comisiei de licitație „cu strigare”.Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului orășenesc.
 6. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe trimestrul I al anului 2024. Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului orășenesc.

 

 

 

Imprimare