REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL SÎNGEREI

PRIMARUL ORAȘULUI SÎNGEREI

DISPOZIȚIA nr.102

 

Сu privire la convocarea ședinței

ехtrаоrdinаrе а consiliului оrășеnеsс Sîngerei

 

           În temeiul Legii privind administrația Publică locală nr.436-ХVI din 28.12.2006 art.16, art 32, DISPUN:

1. A convoca ședința extraordinară а consiliului orășenesc Sîngerei ре data de 25.08.2020, la ora 16.00, în sala de ședințe a primăriei, (et,l), cu ordinea de zi:

1.1.Privind modificarea Deciziei nr.1/2din28.02.2020 ,,Cuprivire la aprobarea

bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru аnul 2020 în а doua lectură”’. Raportor Eleonora Andriuță, contabil-șef

2. Controlul executării prezentei dispoziții se pune în seama dnei L. Baciu, secretarul consiliului orășenesc.

 

 

 

Primarul or. Sîngerei                                                       Arcadie  COVALIOV

 

 

Imprimare