ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ

 Conform Dispoziției primarului or.Sîngerei Gheorghe Brașovschi nr.139 din 13.09.2018, la data de  19.09.2018, ora 14.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , cu ordinea de zi:

           

 1. Cu privire la executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 a anului 2018.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef.

 2. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef.

 3. Cu privire la operarea modificărilor la la decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr.8/2 din 22.12.2017, cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei în a doua lectură, anexanr.13 și anexa nr.17. E.Andriuță, contabil-șef.

 4. Cu privire la acordarea ajutorului material unic.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef.

 5. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală,cu titlu gratuit a rețelelor de canalizare și transmiterea lor în gestiune economică ÎM„Apă Canal”.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef.

 6. Cu privire la aderarea la Programul de reabilitare a perdelelor fosrestiere.Raportor:V.Ciobanu, specialist.Coraportor: I.Banaru.

 7. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică. Raportor:V.Ciobanu, specialist.

 8. Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile. Raportor:V.Ciobanu, specialist

 9. Cu privire la vînzarea –cumpărarea terenului aferent obiectelor private. Raportor:V.Ciobanu, specialist

 10. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică pentru construcția Sediului și Clinicii Academice Medicale în orașul Sîngerei. Raportor:V.Ciobanu, specialist

 11. Cu privire la delimitarea prin separare a bunului imobil cu număr cadastral 7401512.026, cu suprafața totală de 0,3114ha. Raportor:V.Ciobanu, specialist

 12. Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Termogrup servicii„în anul 2018. Raportor:M.Bercea,directorul ÎM„Termogrup servicii”.

 13. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din 17.08.2018.Raportor: G.Afanasiev, jurist.

 14. Cu privire la aprobarea Planului Strategic de integrare a componentei„Comunitate prietenoasă vîrstnicilor”.Raportor:R.Cojocaru, viceprimar .

 15. Cu privire la încuviințarea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale.Raportor:L.Baciu, secretarul consiliului.

 16. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul IV al anului 2018. Raportor:L.Baciu, secretarul consiliului.

 17. Cu privire la repararea prejudiciului cauzat de către dna Gubceac Ana, directoarea cr/gr. nr.1. Raportor: G.Afanasiev, jurist.

   

Secretarul Consiliului orășenesc                                                                             Lucia Baciu

 

 

Orarul comisiilor de specialitate:

 

 

            17.09.2018

 

 

Orele 900 –  comisia buget și finanțe, președinte T.Mocanu

 

Orele 1100  – comisia ecologie, V.Tabarcea

 

Orele 1330 – comisia constricții, președinte V.Roșca

 

Orele 1600  comisia socială, președinte L.Hajevschi .

 

Comisile de specialitate vor avea loc în sala de ședințe, et.IV.

 

 

 

Imprimare