Stimați cetățeni ai orașului Sîngerei vă aducem la cunoștință  ca pe data de 09.12.2020 ,la ora 13.30, în Casa Raională de Cultură ”Nicolae Iorga” în sala festivă va avea loc ședința ordinară a consiliului orășenesc Sîngerei cu următoarea ordine de zi :

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 1/2 din 28.02.2020,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or.Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură” .Raportor: E. Andriuță,contabil-șef.
 2. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2021.Raportor:E.Andriuță,contabil-șef.
 3. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef.
 4. Cu privire la abordarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2021, în prima lectură. Raportor: E.Andriuță, contabil șef.
 5. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2021, în a doua lectură. Raportor: E.Andriuță,contabil șef.
 6. Cu privire la expunerea la licitație ,, cu strigare” cu dreptul de arendă a bunurilor imobile. Raportor: I.Borș, specialist superior.
 7. Privind modificarea Deciziei nr.1 din 04.03.1992 ,,Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casa individuală de locuit.Raportor: I.Borș, specialist superior.
 8. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,, Agenția Servicii Publice”. Raportor: I.Borș, specialist superior.
 9. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,, Agenția Servicii Publice”.Raportor: I.Borș, specialist superior.
 10. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole.Raportor: I.Borș, specialist superior.
 11. Privind modificarea Dispoziției nr.8/81 din 09.08.1999 ,, Cu privire la aprobarea proiectului final de organizare a teritoriului și atribuirea terenurilor cu destinație agricolă în proprietate privată deținătorilor cotelor de teren echivalent.”Raportor: I.Borș, specialist superior.
 12. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private. Raportor: I.Borș, specialist superior.
 13. Privind modificarea Deciziei nr.1/17 din 30.01.2015,, Despre restituirea în proprietate a porțiunii de teren de pe lîngă casă. Raportor: I.Borș, specialist superior.
 14. Privind modificarea Deciziei nr.1 din 04.03.1992,,Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lîngă casa individuală de locuit. .Raportor: I.Borș, specialist superior.
 15. Cu privire la expunerea la licitație ,, cu strigare” a bunurilor imobile.Raportor: I.Borș, specialist superior.
 16. Cu privire la aprobarea regulamentului de desfășurare a comerțului ambulat stradal pe teritoriul Primăriei or.Sîngerei. Raportor: G.Cocieru, arhitect-șef.
 17. Cu privire la luarea la evidență contabilă a masei lemnoase. Raportor:A.Cucoș, viceprimar.
 18. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului orășenesc Sîngerei. Raportor: A.Covaliov, primarul orașului Sîngerei.
 19. Cu privirea la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr.1304-04/ OT1 din 30 noiembrie 2020. Raportor: I.Borș, specialist superior.
 20. Cu privirea la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1014-04/OT1 din 30 noiembrie 2020. Raportor: G.Cocieru, arhitect-șef.
 21. Privind activitatea Muzeului Etnografic Sîngerei. Raportor: Radu Marandiuc, director MES.
 22. Privind modificarea Deciziei nr.3/5 din 14.08.2020,,Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,, Agenția Servicii Publice”. Raportor: I.Borș, specialist superior.
 23. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul I al anului 2021. Raportor: L.Baciu, secretarul consiliului orășenesc.
 24. Cu privirea la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare. Raportor: E.Cucoș, perceptor fiscal.
 25. Cu privire la darea de seamă a primarului privind activitatea primăriei orașului Sîngerei pe perioada noiembrie 2019- noiembrie 2020.
 26. Cu privire la examinarea cererii cet. Doga Mihail. Raportor: A.Covaliov, primarul orașului Sîngerei.

 

Imprimare