VIOLENȚA ÎN FAMILIE

 Violenţă în familie – orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare a unor alte persoane, manifestată fizic sau verbal, prin abuz fizic, sexual, psihologic, spiritual sau economic ori prin cauzare de prejudiciu material sau moral, comisă de un membru de familie contra unor alţi membri de familie, inclusiv contra copiilor, precum şi contra proprietăţii comune sau personale;

     Violenţă fizică – vătămare intenţionată a integrităţii corporale ori a sănătăţii prin lovire, îmbrîncire, trîntire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, prin otrăvire, intoxicare, alte acţiuni cu efect similar;

    Violenţă psihologică – impunere a voinţei sau a controlului personal, provocare a stărilor de tensiune şi de suferinţă psihică prin ofense, luare în derîdere, înjurare, insultare, poreclire, şantajare, distrugere demonstrativă a obiectelor, prin ameninţări verbale, prin afişare ostentativă a armelor sau prin lovire a animalelor domestice; neglijare; implicare în viaţa personală; acte de gelozie; impunere a izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa familială; izolare de familie, de comunitate, de prieteni; interzicere a realizării profesionale, interzicere a frecventării instituţiei de învăţămînt; deposedare de acte de identitate; privare intenţionată de acces la informaţie; alte acţiuni cu efect similar;

     AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE ABILITATE CU FUNCŢII DE PREVENIRE ŞI DE COMBATERE  A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE sînt:

a) autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate (Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Justiţiei);
b) autorităţile administraţiei publice locale de specialitate:
 – secţiile/direcţiile de asistenţă socială şi de protecţie a familiei;
 – direcţiile generale de învăţămînt, tineret şi sport;
 – organele ocrotirii sănătăţii;
 – organele afacerilor interne;
 c) comisiile pentru probleme sociale de pe lîngă autorităţile administraţiei publice locale;
 d) centrele/serviciile de reabilitare a victimelor şi agresorilor;
 e) alte organizaţii cu activităţi specializate în domeniu.

     Autoritatea publică centrală abilitată cu funcţii de elaborare şi de promovare a politicilor de prevenire şi de combatere a violenţei în familie şi de asistenţă socială a victimelor şi agresorilor este Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului.