În premieră, Primăria orașului lansează concursul de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Bugetare Participativă, Bugetul Civic !

 

Primăria orașului Sîngerei informează, că în perioada 15 februarie – 1 aprilie 2021 cetățenii orașului pot depune propuneri de proiecte susținute financiar din fondul Bugetului pentru Cetățeni, Programul de Bugetare Participativă, alocat de Consiliul orășănesc.

Dosarele completate conform cerintelor pot fi expediate la adresa: primaria.singerei@mail.ru   singereiprimaria@gmail.com și/sau depuse pe suport de hârtie în incinta primăriei Sîngerei, biroul CIPS, amplasat la parter.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 1 aprilie.

Programul de Bugetare participativă/ Bugetului pentru Cetățeni, este orientat către locuitorii orașului Sîngerei, în scopul rezolvării unor probleme locale din cartierele DVS.

Decizia, care proiecte, probleme vor fi aprobate, rezolvate, o veți lua DVS prin vot. 

Pentru Programul de Bugetare Participativă, Bugetul Civic în anul 2021 este alocată suma de 100 000 lei din bugetul primăriei.

Valoarea maximă alocată pentru un proiect va constitui suma de 20 000 lei. Contribuția aplicantului în valoare monetară sau non-financiară de cel putin 5 % este este obligatorie.

 

Pentru a participa la Programul de Bugetare Participativă, persoanele interesate vor transmite în versiune electronică dosarul de aplicare, care va conține următoarele documente:

Formularul de aplicare tip poate fi descarcat  aici 

 

În cadrul programului pot aplica grupurile de inițiativă și asociațiile obștești formate din cetățeni, locuitori din оrаș.

 

Grupurile de inițiativă pot participa dacă întrunesc următоаrеlе condiții:

а) Dețin procesul verbal de constituire а grupului de inițiativă și de numire а liderului grupului de inițiativă (сопfоrm anexei 2):

Ь) Este format din minim 5 persoane cu vârsta de peste 1б ani (liderul va avea vârsta împlinită de l8 ani), locuitori ai localității.

Asociațiile obștești (inclusiv asociațiile de locatari) pot participa dacă întrunesc următоаrеlе condiții:

  1. a) Să dețină statutul de asociație obștească.

Ь) Nu аrе datorii la bugetul de stat sau la bugetul local.

 

  • Documentația solicitanților va conține actele prevăzute mai jos:

а) Formularul de solicitare а finanțării conform anexei пr.1:

Ь) Bugetul estimativ al proiectului;

С) CV-ul coordonatorului proiectului sau а liderului grupului de inițiativă

  1. d) Procesul verbal al adunării grupului de inițiativă și а altor реrsоапе interesate (după caz) in implementarea proiectului (anexa nr. 2)

е) Alte documente considerate relevante.

 

Primăria orașului Sîngerei invită toți doritorii de a se implica în viața orașului și a contribui prin acțiuni civice la prosperitatea lui.

 

Întrebări referitoare la completarea formularelor pot fi adresate on-line la adresa: primaria.singerei@mail.ru  singereiprimaria@gmail.com și prin telefon: (0262) 22 480 sau 068288458.

 

Intrebările pot fi adresate în perioada 15 februarie – 25 martie 2021.

 

Pentru mai multe informații despre acest program de finanțare, vă rugăm să vizitați site-ul web https://www.primariasingerei.md/ sau contactați:

 

 

Ana Codreanu, Primăria orașului Sîngerei, Departamentul Relații cu publicul : 0-262-2-2480 

Email : primaria.singerei@mail.ru

           singereiprimaria@gmail.com

 

 

Radu Marandiuc AO ”SINERGYHUB”

Secretarul Coaliției Locale Sîngerei

GSM: 068288458.

E-mail: rmarandiuc@gmail.com

 

 

 

 

Implică-te! Acționează! Cu pași mici spre un oraș prosper !

Imprimare