Concurs

            Primăria or. Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist relații publice.

Condiții de bază pentru a candida:

 • studii superioare în domeniu științelor comunicării;

 • posedarea limbii de stat și limbii străine (engleza, franceza) una obligatoriu la nivel înalt);

 • apt din punct de vederea sănătății;

 • abilități de operare la calculator Word; Excel; Internet.

 • să vorbeascăfluențe de vorbire;

 • vechime în muncă;

Sarcini de bază:

 • Redactează materialele informative și de comunicare

 • Împreună cu managerii de proiect asigură implementarea activităților de proiecte din perspectiva comunicării

 • Se ocupă de promovarea imaginei primăriei, prin plasarea materialelor pe paginele WEB, Faceeboc, Instagram

 • Aduce la cunoștința primarului și echipei despre evenimentele la care primăria este cointeresată sau are un avantaj pentru a participa

 • Îndeplinește activitățile legate de rolul de purtător de cuvînt

Aptitudini:

 • Responsabilitate, spirit de inițiativă, comunicativitate, sociabilitate.

Candidații pentru ocuparea postului vor prezenta comisiei de concurs în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării în presă a avizului, următoarele documente:

 • Formular de participare;

 • Curriculum vitae;

 • Copia buletinului de identitate

 • Copia diplomei de studii, alte acte despre studii, perfecționare după caz;

 • Certificat medical;

 • Copia carentului de muncă.

Bibliografia concursului:

 • Acte normative și legislative în domeniul APL

 • Acte normative în domeniul comunicării și activitate cu proiectele. Concursul se va desfășura în sediul primăriei după expirarea documentelor și va include în mod obligatoriu proba scrisă și interviul.

Relații la Tel. 0262 3 64 06 ; 0262 2 13 44

Imprimare