08.12.2020 –  orele 15.00- Comisia consultativă  de specialitate pentru  buget și finanțe

 

          1.Lopotencu Radu-secretarul comisiei

          2.Hadîrcă Anatolie

          3.Onceanu Viorel

          4.Mocanu Tudor

          5.Guzun Eugeniu

          6.Pleșca Alexandru

          7.Neaga Viorel – președintele comisiei

 

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 1/2 din 28.02.2020,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or.Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură” .Raportor: E. Andriuță,contabil-șef.
 2. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2021.Raportor:E.Andriuță,contabil-șef.
 3. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef.
 4. Cu privire la abordarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2021, în prima lectură. Raportor: E.Andriuță, contabil șef.
 5. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2021, în a doua lectură. Raportor: E.Andriuță,contabil șef.

17.Cu privire la luarea la evidență contabilă a masei lemnoase. Raportor:A.Cucoș, viceprimar.

24.Cu privirea la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare. Raportor: E.Cucoș, perceptor fiscal.

 

07.12.2020 –  orele 14.00- Comisia consultativă  de specialitate  pentru domeniile economie, construcţii, transport, comunicaţii şi comerţ

 

 1. Gherman Petru- președintele comisiei
 2. Dodul Valeriu
 3. Lopotenco Romeo
 4. Luca Tatiana
 5. Vultur Vadim-secretarul comisiei
 6. Lupașcu Dumitru
 7. Guzun Veronica

 

 1. Cu privire la expunerea la licitație ,, cu strigare” cu dreptul de arendă a bunurilor imobile. Raportor: I.Borș, specialist superior.
 2. Privind modificarea Deciziei nr.1 din 04.03.1992 ,,Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lângă casa individuală de locuit.Raportor: I.Borș, specialist superior.
 3. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,, Agenția Servicii Publice”. Raportor: I.Borș, specialist superior.
 4. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,, Agenția Servicii Publice”.Raportor: I.Borș, specialist superior.
 5. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole.Raportor: I.Borș, specialist superior.
 6. Privind modificarea Dispoziției nr.8/81 din 09.08.1999 ,, Cu privire la aprobarea proiectului final de organizare a teritoriului și atribuirea terenurilor cu destinație agricolă în proprietate privată deținătorilor cotelor de teren echivalent.”Raportor: I.Borș, specialist superior.
 7. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private. Raportor: I.Borș, specialist superior.
 8. Privind modificarea Deciziei nr.1/17 din 30.01.2015,, Despre restituirea în proprietate a porțiunii de teren de pe lîngă casă. Raportor: I.Borș, specialist superior.
 9. Privind modificarea Deciziei nr.1 din 04.03.1992,,Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ de pe lîngă casa individuală de locuit. .Raportor: I.Borș, specialist superior.
 10. Cu privire la expunerea la licitație ,, cu strigare” a bunurilor imobile.Raportor: I.Borș, specialist superior.
 11. Cu privire la aprobarea regulamentului de desfășurare a comerțului ambulat stradal pe teritoriul Primăriei or.Sîngerei. Raportor: G.Cocieru, arhitect-șef.
 12. Cu privirea la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr.1304-04/ OT1 din 30 noiembrie 2020. Raportor: I.Borș, specialist superior.
 13. Cu privirea la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1014-04/OT1 din 30 noiembrie 2020. Raportor: G.Cocieru, arhitect-șef.

22.Privind modificarea Deciziei nr.3/5 din 14.08.2020,,Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,, Agenția Servicii Publice”. Raportor: I.Borș, specialist superior.

 

07.12.2020 –  orele 15.45- Comisia consultativă  de specialitate pentru problemele sociale (educaţie, ocrotirea sănătăţii, cultură, tineret, sport, păturile social-vulnerabile, ordinea publică, etică şi legislaţie)

 1. Druga Maria
 2. Hudoi Eudochia –secretarul comisiei
 3. Matveev Constantin
 4. Șișcanu Ludmila- președintele comisiei
 5. Cuznețova Carolina

 

 1. Cu privire la executarea deciziilor Consiliului orășenesc Sîngerei. Raportor: A.Covaliov, primarul orașului Sîngerei.
 2. Privind activitatea Muzeului Etnografic Sîngerei. Raportor: Radu Marandiuc, director MES.
 3. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul I al anului 2021. Raportor: L.Baciu, secretarul consiliului orășenesc.
 4. Cu privire la darea de seamă a primarului privind activitatea primăriei orașului Sîngerei pe perioada noiembrie 2019- noiembrie 2020.A.Covaliov, primar.
 5. Cu privire la examinarea cererii cet. Doga Mihail. Raportor: A.Covaliov, primarul orașului Sîngerei.
Imprimare