Stimaţi funcţionari ai autorităţilor admnistraţiei publice locale,

Cu ocazia Zilei Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică Locală – sărbătoare, ce o marcăm anual în Republica Moldova în data de 1 februarie, îmi exprim întreaga consideraţie pentru eforturile şi munca comună pe care o întreprindeţi zilnic cu multă ingeniozitate şi receptivitate faţă de cetăţeni.

Această zi are ca scop de a sublinia importanța și contribuția autonomiei locale în procesul de consolidare a statutului democratic și rolul lucrătorilor autorițăților publice locale în soluționarea problemelor cu care se confruntă cetațenii.

Vă mulțumesc pentru profesionalism, implicare, dedicație, devotament, responsabilitate, de care dați dovadă în activitate Dumneavoastră zi de zi.

Să acționăm și mai departe cu obiectivitate, fidelitate, profesionalism, întru îndeplinirea misiunii noastre de a asigura stabilitatea socială și economică a orașului nostru.

Să aveţi parte de multă sănătate, noi realizări în activitatea profesională, prosperitate şi putere în continuarea lucrului pe care-l faceţi cu dăruire.

?? ??????? ???????,

Primarul orașului Sîngerei

Arcadie COVALIOV

Imprimare