Denumire proiect,,Renovarea rețelelor de apă în limita străzii Independenții”
Data de start și finalizare2017-2018
Stadiul de realizare proiectIn derulare.
Valoarea proiectuluiCostul total al proiectului este de 5926,86 mii lei
Parteneri

Proiectul este finanțat de Fondul Ecologic Național

Relevanța și impactul regional al proiectului

Proiectul este finanțat de la Fondul Ecologic Național, care pînă la moment a achitat doar 1500.000 lei, și cu contribuția APL, care a achitat            500,00 mii lei. La moment datoriile față de antreprenor sînt de 740,3 mii lei, ceea ce tergiversază îndeplinirea celorlalte lucrări, costul cărora este de 3986,50 mii lei

Imprimare