RAPORT  CU  PRIVIRE  LA  MONITORIZREA  CONTRACTELOR  DE  ACHIZIȚIE  PUBLICE

             întocmit  în  temeiul  art.15 alin.1, lit.i.) al  Legii  nr.131  din  03.07.2015  privind  achizițiile  publice, pct.20  subpct.10  și  pct.34

      al  Regulamentului  cu  privire  la  activitatea  grupului  de  lucru, aprobat  prin  HG  nr. 667  din 27.05.2016 Nr.1

Autoritatea  Contractantă: Primăria  or. Sîngerei,  c/f   1007601002223,   or. Sîngerei, str. Independenței, 124 

                                                 (denumirea, completă, IDNO, adresa)

Perioada  raportării:  01.01.2019 – 18.11.2019                                                                                              25 noiembrie 2019

Nr d/o.

Denumirea  operatorului economic

 

Obiectul contractului

Nr. data  contractului

Nr. și data procedurii prin care s-a atribuit  contractul

Etapa  de  executare

Cauza  neexecutării

Reclamațiile înaintate

Sancțiunile înaintate

Mențiuni cu privire la calitatea  executării contractului

1.

ICS „Lukoil- Moldova” SRL

Combustibil

Nr.1 din 03.01.2019

Achiziție de valoare mică

53,6%

Calitativ

2.

SRL „Lovis Angro”

Produse  alimentare

Nr.2 din 04.01.2019

L.P  nr. 21001345 din 20.11.2018

100%

Calitativ

3.

SRL” Sidva-V”

Produse  alimentare

Nr.3 din 04.01.2019

L.P. nr. 21001345 din 20.11.2018

100%

Calitativ

4.

SRL” Baguette”

Produse  alimentare

Nr.4 din 04.01.2019

L.P.nr. 21001345 din 20.11.2018

100%

Calitativ

5.

SRL „Villa Prodotti”

Produse  alimentare

Nr.5 din 04.01.2019

L.P. nr. 21001345 din 20.11.2018

100%

Calitativ

6.

SRL”Slavena-Lux”

Produse alimentare

Nr.6 din 04.01.2019

L.P. nr. 21001345 din 20.11.2018

100%

Calitativ

7.

S.A.”Lactis”

Produse  alimentare

Nr.7 din 04.01.2019

L. P.  nr. 21001345 din 20.11.2018

100%

Calitativ

8.

S.A.”Fabrica  de unt din Florești”

Produse  alimentare

Nr.8 din 04.01.2019

L.P. nr. 21001345 din 20.11.2018

100%

Calitativ

9.

SRL „Premium Catering „ SC

Produse  alimentare

Nr.9 din 04.01.2019

L.P.  nr. 21001345 din 20.11.2018

100%

Calitativ

10.

SRL”Dant-Agro”

Produse  alimentare

Nr.10 din 04.01.2019

L.P.  nr. 21001345 din 20.11.2018

  100%

Calitativ

11.

SC”Budai –Grup”SRL

Produse  de panificatie

Nr.11 din 09.01.2019

Achizitie de valoare mică

100%

Calitativ

12.

Î.M. Termogrup  Servicii

Deservirea  cazanelor  pe gaze naturale.

Nr.12 din 09.01.2019

Achiziție de valoare mică

67,01%

Calitativ

13.

ICS „Nord Gaz – Sîngerei”

Gaze  naturale.

Nr.13 din 09.01.2019

Achiziție  dintr-o singură sursă

89,9%

Calitativ

14.

S.A”FEE-Nord”fil. Sîngerei

Energie electrică

Nr. 14 din 09.01.2019

Achiziție  dintr-o singură sursă

99,7%

Calitativ

15.

O.P.”Saturn Grup”SRL

Servicii  de  pază.

Nr.15 din  09.01.2019

Achiziție de valoare mică

91,7%

Calitativ

16.

Î.M. D.P.”Apa –Canal” Sîngerei

Apă și canalizare.

Nr.16 din 09.01.2019

Achiziție de valoare mică

85,2 %

Calitativ

17.

S.A. „Moldtelecom” CT Sîngerei

Servicii  informationale și telecomunicații

Nr.17 din 09.01.2019

Achiziție de valoare mică

89,00%

Calitativ

18.

SRL” Starnet –Soluții”

Servicii de internet și telefonie fixă

Nr.18 din 09.01.2019

Achiziție de valoare mică

72,4%

Calitativ

19.

Î.M.D.P. Gospodării Comunale Locativă

Servicii  comunale

Nr.19 din 09.01.2019

Achiziție de valoare mică

81,8%

Calitativ

20.

S.C.”Gelibert-Com”

Apă  potabilă  Aqua Uniqa

Nr.20 din 09.01.2019

Achiziție de valoare mică

86,5%

Calitativ

21.

Î.I. „Cojocaru Mihail”

Produse  agricole

Nr.21 din 11.01.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

22.

SRL” Inarita- Exim”

Produse alimentare pentru I jum. a anului 2019

Nr.22 din 11.01.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

23.

S.A.”Orange Moldova”I.M.

Servicii  de  telefonie  mobila al iluminatului public

Nr.23 din 11.01.2019

Achiziție de valoare mică

77,2 %

Calitativ

24.

SRL” Ilonet-Prim”

Achiziționarea calculatorului  și cablu de instalare.

Nr.24 din 16.01.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

25.

I.L.”Dim-Jan Ochinca”

Achizitionarea  cărbune  de  foc

Nr.25 din 16.01.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

26.

SRL „Constatforj”

Reparatia sistemului interior și schimbarea tîmplăriei Muzeul Etnografic Sîngerei

Nr.26 din 17.01.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

27.

I.L.”Dim-Jan Ochinca”

 Cărbune  de  foc

Nr.27 din 28.01.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

28.

SRL”Protuvim-Agro”

Produse  agricole

Nr.28 din 30.01.2019

Achiziție de valoare mică

57,2%

Calitativ

29.

Samborschi Veaceslav

Servicii  de  transport

Nr.29 din 01.02.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

30.

Î.I.”Mariana –Chițan”

Achiziționarea detergenților

Nr.30 din  28.02.2019

Achiziție de valoare mică

72,9%

Calitativ

31.

SRL”Creativ –Construct”

Iluminare  stradală.

Nr.31 din 06.03.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

32.

F.C.I.”Capital”SRL

Iluminare  stradală

Nr.32 din 11.03.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

33.

SC “Helicecom – NORD”  SRL

Lucrări  de  reparație a unei portiuni de drum

Nr.35 din 25.03.2019

Achiziție de valoare mică

 100%

Calitativ

34.

SRL”AGT – CONSTRUCT”

Lucrări  de reparație  și modernizare a sistemului  de iluminat  stradal    din or. Sîngerei, Etapa 2.

Nr.36 din 28.03.2019

Achiziție publică folosind  procedura  de N. F. P.

 44,71%

Calitativ

35.

Condorachi Constantin

Servicii de menținere  în stare de funcționare a iluminării publice  în or. Sîngerei și s. Vrănești

Nr.59 din 04.04.2019

Achiziție de valoare mică

83,3%

Calitativ

36.

SRL „Premium Catering”

Produse  alimentare.

Nr.60 din 15.04.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

37.

S.A.”Drumuri-Bălți”

Lucrări  de  reparație  a  străzilor  or. Sîngerei, prin plombarea gropilor cu beton asfaltic.

Nr.61 din 16.04.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

38.

SRL”Advanced  Construction Technologies”

Achizitionarea  inventarului ( bănci  și  urne ) amplasate  în Parcul  Orăsănesc

Nr.62 din  19.04.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

39.

S.C.”Helicecom-Nord”SRL

Lucrari  de  instalare a  bordurilor, str. Negruzzi

Nr.63 din 19.04.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

40.

SRL           ”RE-SERVE”

Deservirea conditionerilor, (Profilaxia)

Nr.64 din 22.04.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

41.

SRL  „Constatforj”

Lucrări de construcție  a  trotuarelor pavate, or. Sîngerei

Nr.65 din 22.04.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

42.

SRL „EVENT-SHOW”

Servicii de concert de Hramul or. Sîngerei

Nr.66 din 03.05.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

43.

SC”Ecoul Codrului”SRL

Servicii  de  asigurare a concertului  cu  program artistic.

Nr.67 din 03.05.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

44.

SRL „SHOW LUX PRIM „

Servicii  de  artificii  în  aer  liber.

Nr.68 din 03.05.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

45.

SRL”MORINS-COM”

 Materiale  de constructie

Nr.69 din 13.05.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

46.

SRL ”Gabiservicons”

Materiale  de  constructie

Nr.71 din 07.05.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

47.

I.I.” Cojocaru  Mihail”

Produse  agricole

Nr.73 din 29.05.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

48.

S.A. ”INCOMLAC”

Produse lactate.

Nr.74 din 30.05.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

49

SRL ”Giramondo”

Materiale  de  constructie

Nr.77 din 12.06.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

50

SRL”Lovis Angro”

Produse alimentare  pentru a II jum. a anului 2019

Nr.79 din 18.06.2019

L.P. cu nr. 21007917 din 13.05.2019

61,3%

Сalitativ

51.

S.A.”Fabrica  de unt  din  Floresti”

Produse  alimentare

Nr.80 din 18.06.2019

L.P. cu nr. 21007917 din 13.05.2019

71,3 %

Calitativ

52.

SRL”Villa Prodotti”

Produse  alimentare

Nr.81 din 18.06.2019

L.P. cu nr. 21007917 din 13.05.2019

73,9 %

Calitativ

53.

SC”Premium Catering”SRL

Produse  alimentare

Nr.82 din 18.06.2019

L.P. cu nr. 21007917 din 13.05.2019

62,4 %

Calitativ

54.

SRL”Sidva-V”

Produse  alimentare

Nr.83 din 18.06.2019

L.P. cu nr. 21007917 din 13.05.2019

79,0 %

Calitativ

55.

SRL”Dant-Agro”

Produse  alimentare

Nr.84  din 18.06.2019

L.P. cu nr. 21007917 din 13.05.2019

73,8%

Calitativ

56.

SRL”Baguette”

Produse  alimentare

Nr.85 din 18.06.2019

L.P. cu nr. 21007917 din 13.05.2019

77,0 %

Calitativ

57.

S.C.”Budai-Grup”SRL

Produse  panificatie

Nr.86 din 24.06.2019

Achiziție de valoare mică

79,3%

Calitativ

58.

I.M.”D.P.Gospodarii Comunale și de Locuințe

Instalarea băncilor si urnelor în  parcul orăsănesc Sîngerei

Nr.87 din  26.06.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

59.

ICS”Lapmol” SRL

Produse  alimentare

Nr.89 din 05.07.2019

L.P. cu nr. 21007917 din 13.05.2019

68,9 %

Calitativ

60.

S.A.”Fabrica  de unt din Floresti”

Produse  alimentare

Nr.90 din 05.07.2019

L.P. cu nr. 21007917 din 13.05.2019

69,5 %

Calitativ

61.

SRL ”Giramondo”

Materiale de constructie

Nr.91 din 09.07.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

62.

S.A.”Drumuri-Balti”

Reparația  str. Pan Halipa, or.Singerei

Nr.93 din 28.08.2019

Achiziție de valoare mică

100%

Calitativ

63.

SC ”LUXGAZ”

 SRL

Reparația  rețelei  de alimentare cu  apa  din str.C. Negruzzi

Nr.94 din 28.08.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

64.

S.A.”Drumuri-Balti”

Reparație  curentă  a  str. A.Crihan

Nr.95 din 28.08.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

65.

SRL ”Giramondo”

Cărbune

Nr.98 din 16.09.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

66.

SRL”AGT – CONSTRUCT”

Lucrări  de reparație  și modernizare a sistemului  de iluminat  stradal    din or. Sîngerei, Etapa 2.

Nr.101 din  30.09.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

67.

SRL ”Artimgazgrup”

Lucrări  de  proiectare  a  cazangeriei  pe  gaze naturale  în  Clădirea  Primăriei

Nr.104 din 04.10.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

68.

S.A.”Drumuri-Bălți”

Lucrări  de  reparație  a  str.T.Asachi, Buianov,Păcii

Nr.105 din 15.10.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

69.

SRL ”Protehsuport”

Utilaj  tehnic – calculatoare

Nr.109 din 22.10.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

70.

I.I.”Cojocaru Mihail”

Produse  agricole

Nr.110 din 22.10.2019

Achiziție de valoare  mică

78,4%

Calitativ

71.

I.I.”Zamahin Vasili”

Mobilă

Nr.111 din 25.10.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

72.

SRL”Industrial Lemn”

Cărbune  pentru  cladirea  administrativa

Nr.112  din 28.10.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

73.

S.A ”INCOMLAC”

Produse  lactate

Nr.113 din 30.10.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

74.

FCP”Contact” SRL

Lucrări  de  montare a ferestrelor, gr.nr.6

Nr.115 din 05.11.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

75.

I.I.”Mariana Chitan”

Materiale de constructie

Nr.116 din 11.11.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

76.

SRL”AQUA-STIL”

Achizitionarea  pavaj, bordura

Nr.117 din 12.11.2019

Achiziție de valoare  mică

100%

Calitativ

77.

S.A. ”INCOMLAC”

Produse  lactate

Nr.121 din 18.11.2019

Achiziție de valoare  mică

  0 %

 

 

 

Elaborat

Daraban  Svetlana – specialist  principal

Crihan  Liliana – specialist

Imprimare