Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei

 

În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 (1),  DISPUN:

 

  1. A convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 29.05.2018, la ora  14.00,  în sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi:

1.1.Cu privire la atribuirea mandatului de consilier și operarea modificărilor în componența comisiei consultative de specialitate.Raportor: Lucia Baciu, secretarul consiliului orășenesc.

1.2.Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Sîngereipentru anul 2018 în a doua lectură”. Raportor: R.Cojocaru, contabil-șef.

1.3.Cu privire la completarea Regulamentului privind modul de utilizare a fondului de rezervă a primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2017, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr.8/2 din 22.12.2017. Raportor: R.Cojocar  contabil-șef.

1.4.Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor: R.Cojocaru, contabil-șef.

1.5.Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2017 de către ÎM„Apă Canal”. Raportor: R.Cojocaru, contabil-șef. Coraportor: M.Bîrliba, directorul ÎM„Apă Canal”.

1.6.Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2017 de către ÎM„Piața comercială Sîngerei”. Raportor:R.Cojocaru, contabil-șef. Coraportor: E.Cașcaval, contabil-șef, ÎM„Piața Comercială”.

1.7. Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2017 de către ÎM„ TermogrupServicii”.Raportor:R.Cojocaru,contabilșef.Coraportor:M.Bercea, directorul ÎM„Termogrup servicii”.

1.8.Cu privire la aprobarea regimului de lucru a Night Club „Manhattan”. Raportor: Gh. Brașovschi, primar.

1.9.Cu privire la privativarea unor loturi pomicole. Raporor: V.Ciobanu, specialist.

1.10. Cu privire la delimitatea terenurilor proprietate publică. Raporor: V.Ciobanu, specialist.

1.11.Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale. Raporor: V.Ciobanu, specialist.

 

 

1.12. Cu privire la formarea bunului imobil prin separare. Raporor: V.Ciobanu,  specialist.

1.13.Cu privire la expunerea prin licitație „cu strigare” a bunurilor imobile”. Raporor: V.Ciobanu, specialist.

1.14.Cu privire la amplasarea panourilor informative în cadrul proiectului „Aleea siguranței” implimentat de către Inspectoratul General al Poliției.Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef.

1.15.Cu privire la privatizarea apartamentului. Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef.

1.16.Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil. Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef.

1.17.Cu privire la modificarea deciziei nr.7/26 din 05.12.2012 privind atribuirea loturilor de teren pentru construcția caselor de locuit. Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef.

1.18.Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din 28.03.2018.Raportor: G.Afanasiev, jurist

1.19.Cu privire la aprobarea Regulelor de întreținere a animalelor domestice și păsărilor domestice pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: L.Baciu, secretarul consiliului.

1.20.Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul III al anului 2018. Raportor: L.Baciu, secretarul consiliului.

1.21.Anunțuri, informații și declatații.

          

2.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L. Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.

 

     Primarul orașului Sângerei                                                                     Gheorghe BRAȘOVSCHI

 

 

 

Ședința ordinară a Consiliului orășenesc va avea loc pe data de 29.05.2018, orele 14.00.

Graficul desfășurării ședințelor consultative de specialitate 

28 mai 2018, orele 9.30, sala de ședințe , comisia consultativă de specialitate buget și finanțe.

Membri:

1. Mocanu Tudor – președintele comisiei

2. Luca Tatiana – secretarul comisei 

3. Nerpii Vasile

4. Bîrsanu Constantin 

5. Cucoș Vasile 

6. Secrieru Igor

7. Banaru Octavian

28 mai 2018, orele 13.00, sala de ședințe , comisia consultativă de specialitate pentru domeniile economie.

 1. Roșca Veaceslav – președintele comisiei 

 2. Curciuc Elizaveta 

 3.  Buzovici Victor

 4.  Vultur Vadim 

 5.  Onceanu Viorel 

 6.  Bolboceanu Ion

 7.  Bologan Vasile – secretarul comisiei

28 mai 2018, orele 16.00, sala de ședințe , comisia consultativă de specialitate pentru domeniile economie.

1.Hajevschi Ludmila – președintele comisiei

2.Brînză Lilian

3.Covaliov Arcadie 

4.Tutunaru Tudor

5.Slobodzean Veaceslav- secretarul comisiei

 

 

Imprimare