CHEMARE  la şedinţa consiliului

                    Vă înştiinţăm, că conform Dispoziției primarului orașului Sîngerei nr.196 din 19.11.2019, la data de  22.11.2019, ora14.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa extraordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , cu ordinea de zi:

  1. Cu privire la alegerea viceprimarului orașului Sîngerei.

    Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei

  2. Cu privire la instituirea comisiei privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul orașului Sîngerei. Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei

  3. Cu privire la exercitarea temporar a atribuțiilor funcției de administrator a ÎM „Termogrup Servicii” de către Vasile Bobescu. .Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei

  4. Cu privire la casarea și defrișarea plantației perene.Raportor: Ion Borș, inginer cadastral.

 

În conformitate cu art.19 (1) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  prezenţa la şedinţă este obligatorie.

 

 

Primarul orașului Sîngerei                                                           Arcadie COVALIOV

 

 

Orarul comisiilor de specialitate:

21.11.2019

 

Orele 13-00 – comisia buget și finanțe, președinte M. Bordeniuc

 

Orele 14-00 – comisia constricții, președinte T. Tutunaru

 

Orele 15-00 – comisia ecologie, președinte T. Luca .

 

Orele 16-00 – comisia socială, președinte L. Șișcanu

 

Comisiile vor avea loc în sala de ședințe, et. IV.

 

Imprimare