Conform Dispoziției primarului interimar al or. Sîngerei nr.135 din 28.08.2019, la data de  30.08.2019, ora 10.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa extraordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , CU ORDINEA DE ZI:

 1. Cu privire la executarea bugetului Primăriei orașulșui Sîngerei pentru simestru unu al anului 2019. Raportor: E.Andriuță, contabil-șef.

 2. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 28.11.2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură”. Raportor:Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

 3. Cu privire la acordarea indemnizației unice aleșilor locli în legătură cu expirarea mandatului. Raportor: E.Andriuță, contabil-șef.

 4. Cu privire la acordarea cu titlu gratuit cîte un metru/stern lemn de foc persoanelor socialment –vulnerabile. Raportor: E.Andriuță, contabil-șef, coratortor:Banaru Ion,responsabil de spațiile verzi.

 5. Cu privire la desmnarea candidaților membrilor Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul I, orășenești Sîngerei pentru desfășurarea alegerilor Locale Generale din 20 octombrie 2019.Raportor: Baciu Lucia , scretarul Consiliului orășenesc.

 6. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare. Raportor: Baciu Lucia , scretarul Consiliului orășenesc.

 7. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”. Raportor: Borș Ion, specialist superior.

 8. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private.Raportor: Borș Ion, specialist superior.

 9. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1-749 din 25.07.2019. Raportor: Borș Ion, specialist superior.

 10. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 738 din 21.06.2019 Raportor: Borș Ion, specialist superior.

 11. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălți al cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1-748 din 25.07.2019. Raportor: Borș Ion, specialist superior.

 12. Cu privire la aprobarea regimului de lucru a Night Club „Manhatan”.Raportor:R.Cojocaru, primar interimar.

 13. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole. . Raportor: Borș Ion, specialist superior.

Orarul comisiilor de specialitate:

             29.08.2019

 Orele 1000 –  comisia buget și finanțe, președinte T.Mocanu

 Orele 1330 – comisia constricții, președinte V.Roșca

 Orele 1600  comisia socială, președinte L.Hajevschi .

 

Imprimare