Ședința Consiliului Orășenesc          05.07.2017 , orele 14.00

 

    Comisiile consultative de specialitate :

    04.07.2017     orele 09.00          buget și finanțe (președinte -T.Mocanu)

    04.07.2017     orele 16.00          socială ( președinte –L. Hajevschi )

    04.07.2017    orele 11.00           ecologie ( președinte – V.Tabarcea )

    04.07.2017     orele 14.00          economie ( președinte – V.Roșca )

 
Imprimare