Ședinţa extraordinară

 

A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 24.12.2019, la ora  14.00,  în Sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi:

 

  1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef

  2. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef

  3. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist

 

 

Notă: După expirarea chestiunilor din ordinea de zi anunțuri, informații, interpelări.

 

   2.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.

 

 

Imprimare