ORDINEA DE ZI

 

1.Privind modificarea Deciziei nr.7 /2 din 21.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului
primariei pentru anul 2017 ,in a doua lectura,,. Raportor: Rodica Cojocaru,contabil -sef.
2. Cu privire la acordarea ajutorului material unic.
Raportor:Cojocaru Rodica, contabil-sef.
3.Cu privire la aprobarea rezultatelor licitatiei .. cu strigare~· din 21.11.2017.
Raportor: Afanasiev Galina, jurist.

Imprimare