CONVOCARE
Pentru ziua de vineri,  30 decembrie 2016, ora 08:30
se convoacă în şedinţă extraordinară  Consiliul orăşenesc Singerei.
Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului.
 ORDINEA DE ZI:
1.     Cu privire la corelarea bugetului primăriei oraşului Singerei pentru anul 2017

        Primarul or. Singerei        Gheorghe Brasovschi

Imprimare