În conformitate cu prevederile art.16 a Legii privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, se convocă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngerei la data de 28 noiembrie 2018, cu începere la ora 14:00, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef

2.Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef

3.Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2019 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor:E.Andriuță-contabil -șef,coraportor: S.Daraban-specialist.

4.Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist

5. Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016„Cu privire la    aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018, în a doua lectura. Raportor: E.Andriuță- contabil-șef

6.Cu privire la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare.Raportor:E.Andriuță,contabil-șef, coraportor:E.Cucoș, perceptor fiscal.

7.Cu privire la acordarea ajutorului material unic.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef,coraportori: asistenții sociali.

8.Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor a UAT Sîngerei. Raportor:V.Ciobanu, specialist

9. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”.Raportor:V.Ciobanu,specialist.

10. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a statului și UAT de nivelul II-raionul Sîngerei. Raportor: V.Ciobanu.

11.Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private.Raportor: V.Ciobanu,specialist.

12.Cu privire la expunerea la licitație „cu strigare” a bunurilor imobile.Raportor:V.Ciobanu, specialist.

 13.Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare.Raportor:V.Ciobanu, specialist.

              14.Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil.Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef .

              15.Cu privire la aprobarea deschiderii căii de acces în unitatea comercială.RaportorV.Cucoș, arhitect șef.

              16. Cu privire la atribuirea unui lot de teren pentru construcția casei de locuit familiei Cebotaru.Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef.

              17. Cu privire la aprobarea includerii unei porțiuni de drum public local în Programul Guvernamental „Drumuri Bune 2pentru Moldova”.Raportor: O.Popescu,specialist.

18.Cu privire la privatilazrea unor loturi pomicole.Raportor:V.Ciobanu,specialist

19. Cu privire la construcția anexei la apartament.Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef.

20. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul I al anului 2019.Raportor: L.Baciu.

Orarul comisiilor de specialitate:

          26.11.2018

Orele 930 –  comisia buget și finanțe, președinte T.Mocanu

Orele 1600  comisia socială, președinte L.Hajevschi .

          27.11.2018

Orele 1100  – comisia ecologie, V.Tabarcea

Orele 1330 – comisia constricții, președinte V.Roșca

Ședințele comisiilor de specialitate  vor avea loc în sala de ședințe, et.IV.

 

 

Imprimare