Ordinea de Zi a Sedintei Consiliului Local Singerei din 05.07.2017

 

Se convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 05.07.2017, la ora  14.00,  în sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi:

 

 1. Cu privire la activitatea Sectorului de Poliție nr.1Sîngerei al IP Sîngerei (dl.N.Frecăuțanu)privind activitatea desfășurată pentru prima jumătate a anului 2017 . Raportor: Frecăuțanu Nicolae, șeful Sectorului de Poliție al IP Sîngerei
 2.    Cu privire la realizarea programului de acțiuni în cadrul bilunarului   ecologic. Raportor: Condorachi Maria, viceprimar
 3.    Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei pentru anul 2017,în a doua lectură”.Raportor: Andriuță Eleonora , contabil-șef
 4.   Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor:Andriuță Eleonora, contabil-șef
 5.   Cu privire la aprobarea hotarelor și suprafeței terenului gestionat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (nr.cadastral 74015210148) amplasat în or.Sîngerei,str.Gh.Asachi,33.Raportor: Ciobanu Vasile ,specialist
 6.  Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale pentru formarea și înregistrarea bunurilor imobile la ÎS„Cadastru” filiala Sîngerei. Raportor: Ciobanu Vasile,specialist
 7.  Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale pentru înregistrarea bunurilor imobile la ÎS„Cadastru” filiala Sîngerei. Raportor: Ciobanu Vasile
 8. Cu privire la privatizarea unui lot pomicol de către cet.Gramă Iulian. Raportor: Ciobanu Vasile,specialist
 9. Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Piața Comercială” Sîngerei în anul 2016.Raportor: Aurel Popa,directorul ÎM „Piața Comercială” Sîngerei
 10. Cu privire la modificarea deciziei nr./23 din 24.02.2017„Cu privire la acceptul schimbării terenurilor”. Raportor: Ciobanu Vasile,specialist
 11. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației „cu strigare din 08.06.2017. Raportor: Afanasiev Galina,jurist
 12. Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr.1304/OT-491 din 18.04.2017.Raportor:Baciu Lucia ,secretarul consiliului
 13. Cu privire inițierea procedurii de privatizare a locuinței de către cet.Morari Victor.Raportor:Cucoș Vasile , arhitect-șef
 14. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul III al anului 2017. Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului
 15. Informații , anunțuri.

 

 1. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.

 

Cu respect,

 

Primarul orașului Sângerei                                                                                  Gheorghe Brașovschi

 

Imprimare