Ședința ordinară a consiliului Va avea loc la data de 04.04.2019 în sala de ședințe et. IV.

 

Ordinea de zi

 

1. Cu privire la aprobarea Propunerii de subproiect în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de către Guvernul României, gestionat de către FISM. Raportor: Gheorghe Braşovschi, primarul or. Sîngerei

2. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 28.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură”.

Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

4. Cu privire la casarea bunurilor uzate. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare şi aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea activităţilor culturale dedicate Hramului oraşului Sîngerei (6 mai). Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

6. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a reţelelor de canalizare la obiectul Canalizarea sectorului Crama din or. Sîngerei, strada M.Eminescu şi transmiterea acestora în gestiunea ÎM DP ,,Apă-Canal”. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

7. Cu privire la aprobarea programului de măsuri în cadrul bilunarului ecologic. Raportor: Rodica Cojocaru, viceprimar.

8. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT Sîngerei. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

9. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică şi înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,,Agenţia Servicii Publice”. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

10. Cu privire la amplasarea dispozitivului publicitar. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

11. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole..Raportor: Ion Borş, specialist.

12. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 

13. Cu privire la expunere la licitaţie ,,cu strigare ,, a bunurilor imobile. Raportor: Ion Borş, specialist.

14. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei ,,cu strigare ,, a bunurilor imobile din 17.08.2018 şi 23.10.2018. Raportor: Afanasiev Galina, specialist

15. Cu privire la instituirea gărzii populare. Raportor: Baciu Lucia, secretarul consiliului.

Imprimare