Ședința ordinară a Consiliului Va avea loc la data de 15.03.2019 orele 14.00 în sala de ședințe.

 

 1. Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Sîngerei pentru anul 2018. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

 2. Privind modificarea Deciziei nr.8/12 din 28.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură.

  Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

 3. Cu privire la operarea modificărilor în pct.1.16 şi pct.3 din decizia nr.8/2 din 28.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură. Raportor:Eleonora Andriuţă,contabil-şef.

 4. Cu privire la casarea bunurilor uzate. Raportor:Eleonora Andriuţă,contabil-şef.

 5. Cu privire la examenarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1307OT-187 din 07.02.2019. Raportor: Lucia Baciu.

 6. Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef

 7. Cu privire la majorarea costului reţelelor de canalizare în sectorul ,,Crama” cu suma proiectului de execuţie, planului topografic şi transmiterea lor în gestiune economică I.M. ,,Apă Canal”.Raportor: Eleonora Andriuţă,contabil-şef.

 8. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT Sîngerei.Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 9. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică şi înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,,Agenţia Servicii Publice”.Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 10. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private.Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 11. Cu privire la amplasarea unui panou informativ.Raportor: Vasile Cucoş, arhitect-şef.

 12. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr. 1307/OT1–204 din 11.02.2019.Raportor:Lucia Baciu, Secretarul Consiliului.

 13. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1307/OT1 – 191 din 07.02.2019. Raportor: Lucia Baciu, Secretarul Consiliului.

 14. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1307/OT1 – 190 din 07.02.2019. Raportor: Lucia Baciu, Secretarul Consiliului.

 15. Cu privire la acceptarea preluării cu titlu gratuit a cheltuielilor şi a unor bunuri. Raportor:Eleonora Andriuţă,contabil-şef.

 16. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe trimestrul II al anului 2019. Raportor: Lucia Baciu, Secretarul Consiliului.

   

 

 

Imprimare